Kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM: Thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Tin liên quan