Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016 sẽ diễn ra trong tháng 11