Lê Văn Vũ - Gương điển hình lao động giỏi, lao động sáng tạo