Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Mức giá giữ xe mới tại TPHCM từ 1/10/2018

  (VOH) - UBND TP vừa ban hành quy định giá tối đa dịch vụ giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.

  Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2018.

  Cụ thể, giá trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) tối đa là 2.000 đồng/xe/lượt ngày, 4.000 đồng/xe/lượt đêm và 100.000 đồng/xe/tháng; giá trông giữ xe máy (kể cả xe máy điện) tối đa là 6.000 đồng/xe/lượt ngày, 9.000 đồng/xe/lượt đêm và 310.000 đồng/xe/tháng tùy theo địa điểm; giá trông giữ xe ô tô tối đa là 100.000 đồng/xe/lượt và 5.000.000 đồng/xe/tháng tùy theo trọng lượng xe. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

  Mức giá giữ xe mới tại TPHCM từ 1/10/2018

  Mức giá giữ xe mới tại TPHCM từ 1/10/2018

  Mức giá giữ xe mới tại TPHCM từ 1/10/2018

  Quy định này không áp dụng đối với việc trông giữ xe tại các cơ quan hành chính nhà nước cũng như trông giữ xe tại các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ chuyên về trông giữ xe được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

  Chấn Hưng