Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Năm 2019, lượng kiều hối về TPHCM đạt 5,6 tỉ đô la Mỹ

  (VOH) - Đến nay có khoảng 3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư tại TPHCM với tổng số vốn khoảng 45.000 tỷ đồng.

  Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin cho biết: Trong năm 2019, có hơn  425.500 lượt kiều bào nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, tăng so với năm 2018 là 424.000 lượt kiều bào.

  Trong năm 2019, lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh là 5,6 tỉ đô la Mỹ, hiện có khoảng 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn, 200 trí thức hợp tác với các bệnh viện, trường đại học tại TPHCM. Đến nay có khoảng 3.000 doanh nhân kiều bào đầu tư tại TPHCM với tổng số vốn khoảng 45.000 tỷ đồng.

  Ảnh minh họa

  Riêng trong năm 2019 có 34 doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài mới thành lập, với tổng số vốn là hơn 122 tỷ đồng. 

  Minh Hiệp