Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ngày 27/12, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần 2

    (VOH) - Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số TP.HCM lần II (2014-2019) sẽ diễn ra vào sáng ngày 27/12 với 250 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP và lãnh đạo các quận - huyện tham dự.

    Theo nội dung dự kiến, đại hội sẽ khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Đại hội; giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu trong đồng bào dân tộc TPHCM. Đặc biệt, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình công tác dân tộc trên địa bàn TPHCM qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác dân tộc giai đoạn (2009-2014) và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới giai đoạn (2015-2020), qua đó, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, đại hội cùng nghe ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc Chính phủ và lãnh đạo TP đối với công tác dân tộc.

     

    Lệ Loan