Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Nghị định 01 giúp Luật Đất đai phù hợp với thực tế hơn

  (VOH) -  “Nếu các cơ chế, chính sách, luật liên quan đến đất đai phù hợp thực tiễn sẽ biến đất đai trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như của thành phố”

  Phó chủ tịch UBND Thành phố Lê Văn Khoa phát biểu tại Hội nghị. 

  Đó là khẳng định của Phó chủ tịch UBND thành phố HCM, ông Lê Văn Khoa tại hội nghị “Triển khai nghị định 01 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, vào sáng 20/02/2017.

  Luật Đất đai đi vào thực tế hơn 2 năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã có nhiều nghị định, quy định bộc lộ sự bất cập, cần điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới.

  Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết: “Để giải quyết những vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn trên cơ sở đóng góp ý kiến của nhiều địa phương, trong đó có TPHCM. Vừa qua, Tổng Cục quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định 01 sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013.

  Cụ thể nghị định 43 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai, nghị định 44 về giá đất, nghị định 47 về bồi thường…nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, áp dụng pháp luật của đội ngũ”.

  Khi đón nhận Nghị định 01, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM phấn khởi nói: “Trên tinh thần chung là rất phấn khởi, nghị định đã có những thay đổi rất tích cực để triển khai thực hiện Luật Đất đai phù hợp hơn trong thực tiễn. 

  Tuy nhiên, Nghị định 01 chỉ mới sửa đổi có 3 nghị định là 43, 44 và 47. Còn một vấn đề rất khó là nghị định 45 và nghị định 46 về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất chưa được sửa đổi, tiếp theo hy vọng Tổng Cục sẽ sớm có sửa đổi để giải quyết ách tắc này”.

  Một số sửa đổi trong Nghị định 01 là việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà chung cư hỗn hợp.

  Trước đây, một tòa nhà, phần trên là căn hộ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, nhưng ở dạng sử dụng chung. Với phần làm thương mại dịch vụ hoặc căn hộ dịch vụ phía dưới thì lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn. Điều này không thống nhất trong một chế độ sử dụng đất ở cùng một khu đất. Nghị định 01 đã giải quyết được sự bất đồng này.

  Vấn đề thu hồi đất cũng có một nét mới là khi các chủ đầu tư nhận được quyết định thu hồi đất sẽ có thời gian 24 tháng để giải quyết tài sản liên quan. Điều này phù hợp với Luật đầu tư và tạo cơ chế thích hợp cho nhà đầu tư chấp hành tốt pháp luật.

  Việc ủy quyền cấp giấy chứng nhận cho phòng đăng ký quyền sử dụng đất hay chi nhánh ở quận, huyện cũng là tín hiệu đáng mừng. Thực hiện được điều này sẽ rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân, cải cách thủ tục hành chính.

  Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa nhấn mạnh, với TPHCM, lĩnh vực đất đai có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với từng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, là nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội:

  “Quá trình bổ sung cho Luật, nghị định là quá trình liên tục, thường xuyên. Vì vậy, đề nghị các thành viên dự tập huấn phải hết sức chăm chú lắng nghe kết hợp với nghiên cứu tài liệu, và mạnh dạn đề đạt các vấn đề còn thắc mắc nhằm cơ bản thống nhất nhận thức đúng đắn, chính xác về nghị định 01. Từ nhận thức đó, chúng ta hành động nhất quán trong quá trình triển khai vào thực tiễn địa phương”.

  Tin, ảnh: Huệ Như