028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Phát huy thi đua khen thưởng để xây dựng nông thôn mới

(VOH) - Chiều ngày 25/4, Ban Thi đua Khen thưởng và Liên minh hợp tác xã TP ký kết chương trình hoạt động phát huy vai trò công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã giai đoạn 2017-2022.

Chương trình phối hợp tập trung thực hiện phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới giai đọan 2016-2020”, phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới”, phong trào “Giảm nghèo bền vững”, đồng thời gắn với việc tổ chức hiệu quả phong trào thi đua của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trọng tâm là phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, các Hợp tác xã điển hình tiên tiến gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn có sức lan tỏa cao để học tập, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.

Phong trào thi đua gắn với việc nhân rộng mô hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới.

Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh-Phó Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố cho biết, qua phối hợp và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các phong trào thi đua, theo dõi đánh giá kịp thời đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã giai đoạn 2017-2022

Phó Chủ tịch thường trực UBNDTP Lê Thanh Liêm đề nghị, triển khai chương trình phối hợp cần phát huy vai trò thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phát huy sức mạnh của các hộ trong các Hợp tác xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua “”Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới.