Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

(VOH) – Ngày 27/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Trưởng đoàn công tác là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình triển khai đến Ban Thường vụ về thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại TPHCM năm 2017.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thông báo, lấy ý kiến trực tiếp về dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại TP. Hồ Chí Minh. Nguồn: dangcongsan.vn

Phát biểu tại cuộc họp, bên cạnh những nhận định tích cực về các kết quả mà TPHCM đạt được trong năm 2017 như tập trung quán triệt và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư xây dựng, ngày càng hình thành rõ nét đô thị văn minh, hiện đại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn; tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực v.v…

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra các điểm hạn chế của Thành phố về mặt kiểm tra, giám sát trong công tác phòng chống tham nhũng. Nếu không được kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sẽ kìm hãm sự phát triển của Thành phố và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng.

Công tác quản lý nhà đất công thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế, vẫn còn tình trạng chỉ định thầu, chỉ định bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất sai quy định gây thất thoát tài sản.

Trên cơ sở đó, Phó Trưởng ban Chỉ  đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị Thành ủy TPHCM tiếp thu ý kiến về các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Trước mắt, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chấn chỉnh những yếu kém, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể đối với từng lĩnh vực, vấn đề cụ thể.

Đồng thời tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TPHCM đối với công tác phòng chống tham nhũng, chỉ đạo rà soát, xây dựng các quy định phù hợp với Nghị quyết về thí điểm, cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển Thành phố; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công trên địa bàn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.