Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận 10 giới thiệu các điểm du lịch, di tích lịch sử qua trang web và ứng dụng “GoQ10”

  (VOH) - Ủy ban nhân dân quận 10 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, giai đoạn 2015 - 2020.

  Từ năm 2015 - 2018, hằng năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 10 luôn vượt chỉ tiêu từ 3,55% đến 22,3%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt 194.500 tỷ đồng, tăng 247,5% so với năm 2015; tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,84%/năm.

  hội nghị

  Quang cảnh Hội nghị

  Trong những năm qua, UBND quận đã xây dựng ứng dụng hệ thống địa lý GIS phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; giới thiệu các điểm, tuyến du lịch; di tích lịch sử của Quận 10. Đến nay, Quận 10 đưa vào sử dụng và đang dần hoàn thiện hệ thống tại trang https://dulichq10.hochiminhcity.gov.vn và tích hợp vào ứng dụng “GoQ10” trên 02 hệ điều hành của điện thoại thông minh.

  Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, Quận đã vận động doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến mức độ 3 đạt 22.9% và mức độ 4 đạt 40.3%. Quận hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

  Theo ông Đặng Quốc Toàn - Bí thư Quận ủy Quận 10, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn khá nhiều hạn chế như tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu về cải tạo cơ sở hạ tầng, xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, phát triển nhà ở theo Nghị quyết Đại hội còn chậm; công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư hạ tầng chưa tốt, đạt gần 51%...  Tình trạng vi phạm trật tự lòng lề đường và vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị vẫn còn khá phổ biến; hoạt động thu gom rác, đặc biệt là rác thải rắn sinh hoạt còn nhiều bất cập; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở khi dân cư. Một số chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo chưa đạt tỷ lệ đầu tư công cho giáo dục đạt mức thấp 27,74% (chỉ tiêu là 50%), chỉ có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia (chỉ tiêu là 6 trường).

  Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy Quận 10 phát biểu

  Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy Quận 10 phát biểu tại Hội nghị

  Nhiệm kỳ tới, Quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và nộp thuế; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh; Thực hiện tốt quy hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2020 – 2025; Phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn quận như xây dựng Tuyến tàu điện ngầm số 2; Di dời, giải tỏa một trong các lô chung cư Ngô Gia Tự…

  Quận sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công nghệ mới, hiện đại trong cải cách hành chính đối với từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Mở rộng thực hiện “một cửa liên thông” giữa các cơ quan chuyên môn trực thuộc quận và giữa cơ quan chuyên môn với UBND các phường trong giải quyết thủ tục hành chính…

  Xây dựng Hải Phòng thành thành phố công nghiệp hiện đại thông minh - (VOH) - Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Minh Phước