Ra mắt chương trình Sách nói pháp luật

(VOH) - Ngày 18/4, Sở Tư pháp TPHCM (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM) phối hợp với Thư viện sách nói dành cho người mù (Quỹ từ thiện sách nói cho người mù) tổ chức Lễ ra mắt Chương trình Sách nói pháp luật. 

Lãnh đạo Sở Tư pháp TPHCM trao tặng “Bộ sách nói pháp luật – Đĩa 1” cho đại diện Hội Người mù TPHCM.

Chương trình được thực hiện nhằm mục đích đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện tiếp cận pháp luật cho đối tượng đặc thù, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố. Đối tượng thụ hưởng của Chương trình Sách nói pháp luật chủ yếu là người khuyết tật, đặc biệt là người mù.

Bên cạnh đó, chương trình góp phần phổ biến pháp luật cho người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người nội trợ, người bệnh, ngư dân, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và các đối tượng có nhu cầu khác trong và ngoài nước không giới hạn phạm vi không gian.

Giao diện Sách nói pháp luật trên trang web www.sachnoionline.com

Chương trình được phát hành dưới 2 hình thức: trên website www.sachnoionline.com (vào mục Pháp luật) của Thư viện sách nói dành cho người mù, và in đĩa CD với tên gọi “Bộ sách nói pháp luật” cung cấp cho các Hội người mù, các trường mù trên địa bàn thành phố và các đối tượng đặc thù khác tùy theo nhiệm vụ và điều kiện thực tế hàng năm. 

Tại lễ ra mắt, bà Trần Việt Thái, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp TPHCM cho biết: chương trình Sách nói pháp luật thí điểm thực hiện năm 2017 nhằm giới thiệu các quy định pháp luật cơ bản như: Hiến pháp, các quy định pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của công dân, các văn bản pháp luật liên quan đến người khuyết tật. Từ năm 2018, chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách của Trung ương, TPHCM.

Dịp này, bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM trao tặng 30 đĩa CD “Bộ sách nói pháp luật – Đĩa 1” cho Hội Người mù TPHCM để cung cấp cho các Cơ sở Hội và Chi hội trực thuộc.