Tăng cường phối hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng Đảng tại các trường THPT và GDTX

(VOH) - TP hiện có 101 trường trung học phổ thông và 23 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Sáng nay 10/11, Thành ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và đào tạo với quận ủy, huyện ủy và các tổ chức liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đảng, đoàn thể chính trị-xã hội tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy tham dự và chủ trì hội nghị.

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Qua 5 năm thực hiện quy chế phối hợp, các đơn vị đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể-chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn theo mục đích và yêu cầu của quy chế phối hợp.

Hiện nay, toàn TP có 101 trường trung học phổ thông và 23 trung tâm giáo dục thường xuyên. Ở trường trung học phổ thông có 4 đảng bộ cơ sở và 96 chi bộ cơ sở trực thuộc quận ủy, huyện ủy với hơn 2.000 đảng viên.

Ở Trung tâm giáo dục thường xuyên có 21 chi bộ cơ sở trực thuộc quận ủy, huyện ủy với 211 đảng viên. Công tác phát triển đảng trong giáo viên được các quận ủy, huyện ủy quan tâm, số lượng đảng viên là cán bộ quản lý và giáo viên tăng lên đáng kể. Có hơn 2.500 giáo viên là đảng viên trong tổng số hơn 10.000 giáo viên, người lao động đạt tỷ lệ 23,39%.

Đánh giá về kết quả trong quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với quận ủy, huyện ủy, ông Ma Xuân Việt, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho rằng: "Các quận ủy, huyện ủy luôn quan tâm đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các đoàn thể chính trị-xã hội tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, chỉ đạo xây dựng và từng bước hoàn thiện quy chế làm viêc, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, phối hợp với sở kịp thời bổ sung, củng cố cấp ủy viên khuyết hoặc có vấn đề nội bộ, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên là giáo viên".

Thông qua quy chế phối hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với quận ủy, huyện ủy chủ động trao đổi thông tin, chủ động thực hiện hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Bên cạnh việc phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đạt mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phối hợp trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Nói về công tác phát triển đảng viên là giáo viên, ông Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư thường trực đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Trước khi có quy chế phối hợp tỷ lệ phát triển đảng viên trong giáo viên đạt 20%, hiện nay thì tỷ lệ đảng viên là giáo viên các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục TP là 28%. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của quận huyện, tỷ lệ đảng viên trong giáo viên có tăng lên tuy không nhiều nhưng đó là sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí".

Về công tác phát triển đảng, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo chú ý quan tâm phát triển đảng đối với các đối tượng ban giám hiệu nhà trường, phấn đấu 100% hiệu trưởng là đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên chủ chốt cũng phải chú trọng phát triển đảng viên, quan tâm đến việc bồi dưỡng lý luận chính trị.

Bà Võ Thị Dung nhấn mạnh: "Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế các đồng chí tăng cường hơn nữa phương pháp phối hợp vì trách nhiệm phối hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, xây dựng lực lượng chính trị trong lĩnh vực này. Đề nghị các đồng chí chủ động nhưng phải linh hoạt, gắn bó trong quá trình phối hợp để tạo ra hiệu quả".