028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Thành phố đã cập nhật 1.474 thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia

(VOH) - Để tham gia kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thành phố đã hoàn thành việc tích hợp cung cấp 7/7 dịch vụ công trực tuyến.

Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 24/2/2020 Thành phố đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia 230 hồ sơ đối với các dịch vụ: Nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh - đăng ký thuế, Thủ tục thông báo tổ chức hoạt động khuyến mại; Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp.

Website Cổng Dịch vụ công quốc gia

Website Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thành phố đã hoàn thành việc khai báo kết nối 22 dịch vụ công với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực: kinh doanh, xây dựng, lao động, giáo dục đào tạo, công thương, nội vụ, du lịch, tư pháp.

Hiện nay, thành phố đang tiếp tục tiến hành rà soát điều kiện kết nối cung cấp dịch vụ công để tăng số lượng dịch vụ công kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bên cạnh đó, các đơn vị tại thành phố chủ động tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với một số dịch vụ, thủ tục như: Dịch vụ điện và Nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy. 

Thành phố đã hoàn tất cập nhật 1.474 thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng bộ về cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của thành phố.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, hoàn thành tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình.