Thành ủy đã khen thưởng 100 chi bộ Đảng

(VOH) - Sáng nay 15/4, Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và 5 năm thực hiện hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Ông Trần Văn Ước - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho rằng, chuyển biến rõ nét nhất trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 10 và hướng dẫn số 09 là hầu hết chi bộ đã duy trì tốt nền nếp, đều đặn chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, chất lượng được nâng lên. 94,55% chi bộ đã duy trì chế độ chi ủy, chi bộ định kỳ hằng tháng, 72,72% chi bộ bảo đảm sinh hoạt chuyên đề trên 4 lần/năm.

Trong giai đoạn 2006-2016, có 62,30 % tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và 10,54% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thành ủy cũng nhìn nhận còn những hạn chế như kết quả chuyển biến về nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa đồng đều giữa các đảng bộ và giữa các loại hình chi bộ. Một số chi bộ chưa bảo đảm chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, hình thức, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ có nơi chưa cụ thể, chưa tập trung vào những vấn đề bức xúc của đơn vị, thiếu đề ra biện pháp và phân công đảng viên tổ chức thực hiện.

Ông Trần Văn Ước - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho rằng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập thể chi ủy mà trước hết là đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên là cấp ủy viên cấp ủy cấp trên, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải đề cao tính đảng, ý thức trách nhiệm và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định đảng viên, cấp dưới học tập, noi theo, tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên.

Ông Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP nhìn nhận về chất lượng sinh hoạt chuyên đề có chuyển biến rõ nét, nhiều chi bộ đã chọn những vấn đề bức xúc hoặc cần tập trung lãnh đạo để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc trong việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố, nhất là 7 chương trình đột phá của đảng bộ TPHCM

Theo ông Lê Minh Hải - Bí thư Đảng ủy phường 11 quận Bình Thạnh, trong sinh hoạt chi bộ phải quán triệt và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, cần dành thời gian thỏa đảng để đảng viên phát biểu và thể hiện chính kiến của mình. Bí thư chi bộ cần thực sự khách quan, cầu thị, chú ý lắng nghe đảng viên phát biểu, bày tỏ tâm tư, chính kiến, khuyến khích động viên tất cả đảng viên phát biểu.

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy chỉ ra những điểm còn hạn chế trong công tác sinh hoạt chi bộ, chất lượng sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế , nội dung sinh hoạt chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, còn đơn điệu về hình thức, nghị quyết đề ra chưa cụ thể…

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho rằng sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng. Do đó, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng, nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, Thành ủy đã khen thưởng 100 chi bộ thực hiện tốt chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và 5 năm thực hiện hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ