028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Thông báo kết quả Hội nghị trung ương 4 tới cán bộ TPHCM

(VOH) - Sáng 17/10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017; đổi mới mô hình tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh mới và vấn đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, và một số vấn đề quan trọng khác. 

Năm 2016 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thuận lợi như kinh tế, xã hội, văn hóa phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng an ninh được tăng cường thì những thách thức, khó khăn cũng không ít.

Để đất nước ngày càng phát triển, giữ vững ổn định chính trị xã hội, nâng cao vị thế trên trường quốc tế, ông Tất Thành Cang - Ủy viên trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: ”Đẩy mạnh việc đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chủ động xử lí các vấn đề nảy sinh, giám sát chặt chẽ và quản lí hiệu quả quá trình thực hiện các cam kết, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến ổn định chính trị - xã hội.

Không ngừng chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng tự vệ của quốc gia, các ngành, lĩnh vực và các tổ chức cá nhân Việt Nam trực tiếp tham gia hội nhập quốc tế.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là công đoàn, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới".