Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

    (VOH) - Sáng 1/11, UBND TP đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 34 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

    Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Phú – Phó Vụ trưởng, phụ trách Cơ quan đại diện tại TPHCM, Ban Thi đua khen thưởng trung ương nhấn mạnh: thực hiện khen thưởng phải đúng lúc, kịp thời, thực chất, không mang tính hình thức. Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Phú cũng đã  nêu những điểm mới trong Luật thi đua khen thưởng 2013 đã bổ sung và chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định.

    Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBND TP khẳng định: thi đua có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chúng ta không nên mang tư tưởng thi đua phải có khen thưởng nếu không thì không làm. Khen thưởng là nội dung quan trọng, nếu không minh bạch sẽ làm triệt tiêu phong trào thi đua. Do đó, tổ chức tốt phong trào thi đua thì sẽ có những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Mong rằng công tác thi đua, khen thưởng không để xảy ra sai sót, phải đảm bảo khách quan, trung thực.

    Mai Thảo