Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Công chứng có vai trò quan trọng

    (VOH) - Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố vừa tổ chức hội nghị tập huấn giới thiệu những điểm mới của Luật công chứng năm 2014 vào sáng nay (28/11).

    So với Luật công chứng năm 2006, Luật công chứng năm 2014 đã khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động công chứng theo chủ trương xã hội hóa, từng bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

    Điểm mới của Luật công chứng năm 2014 là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Công chứng tham gia cùng cơ quan nhà nước trong việc đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng, có ý kiến trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng cũng như chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng. 

    Thoại Diễm