EVNHCMC xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại

Tin liên quan