028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

TPHCM bổ sung vốn cho vay giải quyết việc làm

(VOH) - TPHCM sẽ tăng thêm vốn cho vay giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo bền vững.

UBND TP vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được trung ương và TP giao; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng vốn vay và nhân rộng mô hình vay vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả, các cá nhân điển hình vượt nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi.

Các bạn trẻ viết hồ sơ đăng ký việc làm với nhà tuyển dụng. Ảnh: TGT

TP cũng sẽ tăng thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016 - 2020.

UBND các quận-huyện cần thực hiện tốt việc bố trí nguồn lực tín dụng chính sách xã hội gắn với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm để bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn; chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và giải quyết việc làm.

UBND các phường, xã, thị trấn cần hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện trong việc tìm kiếm, xác minh thông tin những hộ vay vốn đi khỏi địa phương nơi cư trú; hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý thu hồi nợ đối với các đối tượng vay vốn có điều kiện nhưng cố tình không chịu trả nợ.