Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM chấm dứt sử dụng văn bản giấy từ ngày 1/1/2017

  (VOH) - Để phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, UBND TP đã giao Sở Nội vụ từ nay đến cuối năm xây dựng quy trình liên thông điện tử cho các Sở Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.

  Phấn đấu đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính của các sở-ngành, quận - huyện liên quan đến người dân, doanh nghiệp áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện liên thông điện tử giữa các sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

  Thành phố sẽ triển khai một cửa liên thông điện tử tại từng sở - ngành, trong đó giao một sở làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như: đô thị, kinh tế, y tế, giáo dục...

  Kể từ ngày 1/1/2017, chỉ áp dụng hình thức liên thông điện tử có sử dụng chữ ký số khi các sở - ngành, quận - huyện thực hiện trao đổi ý kiến chuyên môn trong việc giải quyết hồ sơ hành chính, chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy.

  Minh Hiệp