Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM công bố 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

    (VOH) - UBND TPHCM vừa công bố 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được chuẩn hóa tại TPHCM.

    Các thủ tục bao gồm: cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật.

    Minh Hiệp