TPHCM hỗ trợ phí mai táng cho người mất vì Covid-19 tại cộng đồng từ năm 2021

VOH - Mức hỗ trợ là 18 triệu đồng dành cho các gia đình có người mất do Covid-19 tại cộng đồng được người nhà tổ chức mai táng.

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức để hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người mất do Covid-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Văn bản nhằm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp theo nghị định 20 của Chính phủ.

TPHCM hỗ trợ phí mai táng cho người mất vì Covid-19 tại cộng đồng từ năm 2021 1
TPHCM làm lễ cho người mất do dịch Covid-19 - Nguồn: NLĐO

Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình có người chết do Covid-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng trên địa bàn thành phố. Mức chi là 18 triệu đồng/ trường hợp người mất do mắc Covid-19.

Các hộ gia đình thuộc diện trên sẽ nộp tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng và giấy báo tử của đối tượng gửi chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú.

Trong thời hạn 3 ngày, sau khi nhận được đề nghị của chủ tịch UBND cấp xã, chủ tịch UBND cấp huyện sẽ xem xét, quyết định.

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 29/4/2021 (ngày công bố ca bệnh đầu tiên) đến 30/6/2021: Sử dụng nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương.

Đối với các trường hợp phát sinh từ ngày 1/7/2021 trở đi (ngày Nghị định 20/2021 có hiệu lực thi hành), sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức.

Trong quá trình triển khai có khó khăn, cần báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo TPHCM giải quyết.

Trường hợp hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

Tin liên quan