Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Hơn 2.000 tỷ đồng giúp phụ nữ phát triển kinh tế trong 10 năm qua

  (VOH) - Sáng 8/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

  Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn TPHCM đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, xã hội, gia đình và bản thân người phụ nữ.

  Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới được thường xuyên quan tâm. Các cấp Hội Phụ nữ TP đã tạo được nguồn nội lực to lớn với trên 2.000 tỷ đồng giúp hơn 430.000 lượt hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Dạy nghề và giới thiệu học nghề cho hơn 36.000 lao động nữ. Đồng thời giới thiệu việc làm cho hơn 60.000 phụ nữ.

  Đặc biệt, TP đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, từng bước khẳng định và phát huy vai trò của phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những mặt hạn chế, khó khăn như: trình độ năng lực của một số bộ phận cán bộ nữ chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới...

  Tin, ảnh: Phương Dung