TPHCM: Khẩn trương tìm giải pháp giảm ùn tắc và tai nạn giao thông

(VOH) - UBND TP vừa giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối của TP, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện các giải pháp giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; trình UBND TP trong thời gian sớm nhất.

Ảnh minh họa

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở nhà, đất thuộc TP quản lý đang cho các doanh nghiệp thuê hoặc tổ chức kinh doanh sai phép, trái phép để xem xét, đề xuất thu hồi tạo nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông TP.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, cơ chế quản lý, phối hợp của khối các cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng đô thị (giao thông, thoát nước, xây dựng cơ bản…