Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

  (VOH) – UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 02 ngày 17/1/2020 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

  Theo đó, thành phố phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gồm 21 chỉ tiêu và 9 nhóm giải pháp của năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề TP phát động. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19 về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 11 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; Chỉ thị số 23 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị.

  TPHCM phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

  Ảnh minh họa: sbv

  Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, tạo động lực để TP phát triển nhanh, bền vững.

  Mặt khác, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.

  Minh Hiệp