Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: sẽ thí điểm xây dựng hệ thống lưu trữ nước tạm thời cho các điểm ngập úng nặng

    (VOH) - UBND TP vừa có công văn giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP phối hợp với các Sở - ngành liên quan nghiên cứu giải pháp nâng cao hệ thống dự báo, cảnh báo mưa; nghiên cứu lắp đặt hệ thống quan trắc mực nước tại các tuyến cống bao và cống cấp 2 thuộc lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và các hệ thống cống khác được đầu tư hoàn thành trong tương lai.

    Tiến hành khảo sát để thí điểm xây dựng hệ thống lưu trữ nước tạm thời cho các điểm ngập úng nặng, cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả công tác xóa, giảm ngập trên địa bàn TP.

    Từ kết quả thí điểm ở lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm, đánh giá và có đề xuất kịp thời để bổ sung và hoàn chỉnh các hệ thống quan trắc được đầu tư về sau.

    Minh Tâm