Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Tăng cường chiến dịch truyền thông về Luật Trẻ em

  (VOH) - UBND TPHCM vừa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch truyền thông Luật Trẻ em và Phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trên địa bàn TP (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017).

  Kế hoạch được thực hiện từ ngày 25/5 đến ngày 30/11/2017, nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong công tác bảo vệ - chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng ngừa, giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực về thể chất lẫn tinh thần; thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng để mọi người dân, kể cả trẻ em trên địa bàn TP đều biết các địa chỉ tiếp nhận, giải quyết, trợ giúp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực.

  Ảnh minh họa. 

  Ngoài ra, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em.

  Phi Long