TPHCM và Philippines thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực 

Tin liên quan