TPHCM: Xây dựng đê bao xung yếu tại khu vực quận Thủ Đức