028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Trao quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thủ Đức

(VOH) - Ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức.

Chiều nay (22/1), bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức lâm thời và chỉ định Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức.

Ông Hà Tuấn Anh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thủ Đức được chỉ định giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức.

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức lâm thời.
Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức lâm thời.

Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức lâm thời có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung liên quan nhằm tiến tới tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Thủ Đức khóa 1, nhiệm kỳ 2019-2024.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.