Trung tâm TPHCM sẽ có thêm phố đi bộ

Tin liên quan