Sự kiện:  tin tphcm

UBND TP thông tin chính thức về kết luận của Thanh tra Chính phủ xung quanh vấn đề KĐT mới Thủ Thiêm

(VOH) - TPHCM sẽ nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã có vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Xung quanh Thông báo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM, sáng 21/9, UBND TP đã tổ chức buổi họp báo thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo này.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch phụ trách đô thị của UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch phụ trách đô thị của UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp.

Một số vi phạm theo Thông báo được nêu rõ bao gồm:

Thứ nhất, về ranh quy hoạch, qua kiểm tra thực tế cho thấy, các văn bản thẩm định của UBND TP, Bộ Xây dựng và Quyết định phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thủ tướng Chính phủ, nêu không đầy đủ, cụ thể về ranh giới, vị trí quy hoạch, đồng thời tại thời điểm lập quy hoạch có nhiều bản đồ khác nhau. Trong đó, phần diện tích khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 không có trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thứ hai, về thu hồi đất, từ việc xác định ranh không đúng, UBND TP đã thu hồi 4,3 ha đất để thực hiện dự án chưa đủ cơ sở pháp lý, dẫn đến thiếu căn cứ thực hiện, không xác định đúng, đủ diện tích đất phục vụ tái định cư theo quy hoạch, cần rà soát và có giải pháp giải quyết phù hợp.

Thứ ba, về khu tái định cư 160 ha, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy thành phố còn thiếu gần 114 ha chưa được quy hoạch, bố trí tái định cư nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, UBND TP không thực hiện lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 trước khi giao đất nhưng vẫn phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 để các dự án đầu tư xây dựng, thay vì tạm thời dừng giao đất cho các dự án không cấp thiết, quản lý chặt chẽ sự biến động của quỹ đất trong khu vực đã được Thủ tướng phê duyệt, thì UBND TP lại chấp thuận chủ trương, tạm giao 6 dự án với diện tích 27,7 ha và quyết định giao đất chính thức cho 45 dự án với tổng diện tích khoảng 116 ha. Những việc làm trên thể hiện công tác quản lý sử dụng đất bị buông lỏng, thiếu kiểm soát, giao đất tràn lan, làm phá vỡ không gian, quy mô quy hoạch, đặc biệt là không bảo đảm được quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đối với các sai phạm được chỉ ra trong Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ tại buổi họp báo quan điểm xử lý của thành phố là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; việc thực hiện các kết luận phải đảm bảo đúng chính sách pháp luật, yên dân, đền bù thiệt hại, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Đồng thời TP sẽ nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đã có vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo nhằm thông tin công tác triển khai thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

UBND TP Hồ Chí Minh họp báo thông tin công tác triển khai thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.