Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • VOH thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Vòng 2 năm 2019

    (VOH) - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) thông báo Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Vòng 2 năm 2019.

    Thông báo và danh sách cụ thể như sau:

    VOH