028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Xây dựng đề án hỗ trợ tốt nhất khi chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập

(VOH) - “Ngành chức năng bổ sung ngay nguồn vốn, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ chuyển đổi phương tiện thu gom rác dân lập”.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại hội nghị "Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố - hiện trạng và giải pháp", diễn ra vào chiều 3/12.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo.

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 2.500 tổ, đường dây thu gom rác dân lập, với hơn 2.000 phương tiện thu gom và khoảng 4.000 công nhân, gom khoảng 60% khối lượng rác phát sinh tại hộ gia đình. Thành phố đã vận động được 1.440 tổ, đường dây thu gom rác dân lập thành lập mô hình hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đạt tỷ lệ 55,6%.

Đã có 91/1.700 phương tiện thu gom có nhu cầu chuyển đổi. Việc tồn tại từng đường dây thu gom theo nhóm, cá nhân để hoạt động hiện nay không còn phù hợp với đặc thù của thành phố hiện nay, các đường dây thu gom rác sau khi chuyển đổi chưa ổn định, chưa đi vào nề nếp, chính sách hỗ trợ hợp tác xã còn thiếu... các đơn vị rác dân lập cho biết, hiện đang gặp khó khăn về kinh phí để mua sắm phương tiện.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố nhìn nhận: "Căn cứ vào quy chuẩn về mặt môi trường, chúng tôi cũng đưa ra ba phương tiện hiện nay để các quận - huyện có thể tham khảo đặt hàng; một là thùng nhựa 660 lít, thứ hai là xe điện đẩy thùng rác 660 lít, thứ ba là xe ô tô cơ giới 18 mẫu nhưng hiện nay công việc này khá chậm và vướng một số bất cập".

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đang xây dựng đề án "chính sách hỗ trợ cho lực lượng thu gom rác dân lập chuyển mô hình hoạt động thành lập Hợp tác xã và Doanh nghiệp thu gom rác trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021" nhằm khuyến khích chuyển đổi mô hình hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập, chăm lo tốt đời sống người lao động thu gom rác.

Trong đó, 4 chính sách được đề nghị tiếp tục thực hiện là: đào tạo bổi dưỡng nguồn nhân lực; chính sách quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; hỗ trợ lệ phí đăng ký hợp tác xã; hỗ trợ vốn vay, lãi suất tử Quỹ bảo vệ môi trường. 4 chính sách mới được đề xuất là: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí cho chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện; hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã; hỗ trợ cho cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại các hợp tác xã thu gom vận chuyển rác.

Bên cạnh đó, đề án cũng có những chính sách hỗ trợ cho người lao động trực tiếp thu gom rác. Tuy nhiên, ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND thành phố cho rằng: "Đối với 8 chính sách mà chúng ta nêu ra, trong đó có 4 chính sách mà chúng ta đã thực hiện và đang thực hiện, có những chính sách gần 20 năm mà chúng ta còn thực hiện. Do đó, cũng 4 chính sách đó, chúng ta sẽ tiếp cận ở thời điểm mới, để có nội dung phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng được yêu cầu mới và mong muốn của những người muốn đổi mới phương tiện thug om rác dân lập.

UBND thành phố sẽ cùng với các sở ngành cùng với các sở ngành rà soát, cập nhật lại những gì chưa phù hợp hay không còn phù hợp nữa sẽ nâng cấp và điều chỉnh".

Ông Nguyễn Toàn Thắng

Ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo: "Giao cho Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu cho UBND thành phố bố trí cấp đủ vốn cho quỹ bảo vệ môi trường để đảm bảo đủ nguồn tiền cho vay, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện. Giao cho UBND các quận huyện rà soát, sắp xếp thực hiện hoán đổi mạng lưới các đường dây thu gom rác các tại địa phương một cách khoa học, cân đối hợp lý, công khai, bình đẳng, nhằm đảm bảo thu gom rác tại nguồn không còn xảy ra tình trạng manh mún và thiếu đồng bộ như hiện nay.

Thời gian thực hiện cố gắng là trong năm 2020, trước Đại hội Đảng".

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các sở ban ngành, khẩn trương đề xuất, bổ sung cơ sở pháp lý cũng như mức hỗ trợ vào dự thảo chính sách hỗ trợ, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trước ngày 10/12 và Sở sẽ tổng hợp, hoàn chỉnh đề án trình UBND thành phố trước ngày 15/12/2019.