Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xây dựng đô thị thông minh cần tuân thủ quy định về đấu thầu chọn nhà đầu tư

  (VOH) - Chiều 16/3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt các kế hoạch triển khai đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020.

  Theo kế hoạch triển khai đề án này, TPHCM sẽ xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở  theo quy chế tích hợp, chia sẻ và vận hành kho dữ liệu dùng chung của TP. Ngoài ra, xây dựng trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.Trung tâm này có nhiệm vụ thu thập thông tin kinh tế - xã hội, đô thị và môi trường trong và ngoài nước; cung cấp thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, đô thị và môi trường. Đồng thời, dự báo và mô phỏng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị và môi trường hàng năm.

  Toàn cảnh hội nghị. 

  Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, quận, huyện trong việc nỗ lực triển khai này, đồng thời yêu cầu xây dựng các trung tâm phải tuân thủ các quy định của nhà nước về đấu thầu chọn nhà đầu tư. Đặc biệt đối với vấn đề công nghệ, ưu tiên thuê dịch vụ, hạn chế tối đa việc đầu tư. Trong quá trình triển khai xây dựng TP thông minh yêu cầu không phát sinh về biên chế, không phát sinh về tổ chức bộ máy.

  “Các đơn vị phải học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực công nghệ thông tin và làm thống nhất ở các quận, huyện, tránh tình trạng mỗi quận, huyện làm theo một kiểu ”- ông Tuyến yêu cầu.

  Lệ Loan