028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Xây dựng hình ảnh chính quyền TPHCM thân thiện và hiện đại

(VOH) - Theo báo cáo của UBND TP, năm 2020, TPHCM sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại.

Tin từ Văn phòng UBND TPHCM, TP sẽ cải thiện các hạn chế của năm 2019, hoàn thành mục tiêu của Chương trình CCHC TP giai đoạn 2016 – 2020; triển khai và đánh giá kết quả về thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động CCHC các cấp; lấy kết quả, hiệu quả, sáng tạo trong công tác CCHC và lấy tỷ lệ hài lòng để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng, xét hưởng thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhất là người đứng đầu theo Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Năm 2020, TPHCM sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại.

Năm 2020, TPHCM sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại.

TP cũng sẽ phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong CCHC để phục vụ cá nhân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp nhận và xử lý phản ánh, khiếu nại, tố cáo các hoạt động liên quan đến công tác CCHC, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị có những hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; đẩy mạnh cải cách thể chế, chú trọng tính khả thi, áp dụng lâu dài của quy định pháp luật và hướng tới đơn giản hóa TTHC.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả đánh giá tác động của các chính sách và TTHC, lồng ghép các giải pháp thể chế về xã hội hóa, hợp tác công – tư; đẩy mạnh cải cách TTHC, trong đó chú trọng đơn giản hóa TTHC và hoàn thiện danh mục, cơ sở dữ liệu về TTHC; thực hiện niêm yết công khai và khuyến khích sáng tạo trong niêm yết và hướng dẫn thực hiện TTHC để phục vụ mọi đối tượng; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử; hoàn tất việc rà soát, công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC; triển khai thực hiện liên thông TTHC điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai, dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Ngoài ra, TP cũng sẽ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành TP thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và Kiến trúc chính quyền điện tử tại TP; duy trì và mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISC) điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, hợp tác công - tư, huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển; đẩy mạnh thanh toán điện tử để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC và sử dụng dịch vụ công; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, tinh giản biên chế, thực hiện chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 tuyến đường sắt đô thị- Ủy ban nhân dân TPHCM chỉ đạo UBND các quận có liên quan cần vận động các hộ dân trong khu vực giải tỏa chấp hành công tác bồi thường tại các dự án này.
Bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2020 tại TPHCM: mấy điểm, ở đâu - Nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, đón chào năm mới, UBND TP dự kiến bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.