Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Danh sách thí sinh Giải Bông lúa vàng 2018 - vòng Mạ non ngày 14/7/2018

    (VOH) - Danh sách cách thi sinh vòng Mạ non cuộc thi Giải Bông lúa vàng 2018 ngày 14/7/2018, phát sóng trên kênh AM 610 Khz.

    Giải Bông lúa vàng - Vòng Mạ non ngày 14/7/2018:

    VOH online