028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Những vi phạm khiến thí sinh bị hủy bài thi trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018

(VOH) - Nếu vi phạm một số quy định trong quy chế mới, thí sinh có thể bị hủy kết quả thi và bị lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức được ban hành.

Theo đó, các thí sinh vi phạm quy chế thi, thay vì bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo, thì sẽ bị hủy kết quả thi và bị lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Thông tư mới sửa đổi Khoản 6 Điều 49 thành quy định: “Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

  • Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;
  • Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;
  • Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;
  • Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác;
  • Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

quy chế thi, tốt nghiệp THPT Quốc gia, tuyển sinh 2018, hủy bài thi

Nếu vi phạm quy chế thi, thí sinh có thể bị trừ điểm, thậm chí bị hủy kết quả thi (Ảnh: Thegioitre)

Xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi

Theo Thông tư sửa đổi, việc xử lý, kỷ luật thí sinh vi phạm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 sẽ áp dụng theo Điều 49 (Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), cụ thể như sau:

1. Khiển trách đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập.

2. Cảnh cáo đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

     a) Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách;

     b) Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác;

     c) Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

3. Đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

     a) Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi môn đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo;

     b) Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi;

     c) Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi.

     d) Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi;

     đ) Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác.

CBCT trong phòng thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

4. Trừ điểm bài thi

     a) Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của môn đó.

     b) Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của môn đó.

     c) Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài.

     d) Cho điểm 0 (không):

          - Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi;

          - Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi hoặc một môn thi thành phần;

          - Bài thi có chữ viết của hai người trở lên;

          - Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định.

     đ) Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi hoặc môn thi thành phần nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi hoặc môn thi thành phần đó; không được tiếp tục dự thi các bài thi hoặc môn thi thành phần tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

     e) Việc trừ điểm bài thi nêu tại điểm c và d khoản 4 của Điều này do Trưởng ban Chấm thi quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của Trưởng môn chấm thi.

5. Huỷ bỏ kết quả thi đối với những thí sinh:

     - Có hai bài thi trở lên bị điểm 0 (không) do phạm lỗi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;

     - Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

     - Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc sở GDĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

6. Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

     - Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

     - Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

     - Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

     - Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác;

     - Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

7. Đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại Điều này.