Đại học Sài Gòn tuyển sinh ngành Kinh doanh QT và Kỹ thuật phần mềm 2018

(VOH) – Trường Đại học Sài Gòn vừa thông tin sẽ bổ sung thêm hai ngành là Kinh doanh quốc tế và Kỹ thuật phần mềm.

Ngành kinh doanh quốc tế sẽ tuyển 70 chỉ tiêu còn ngành Kỹ thuật phần mềm tuyển 50 chỉ tiêu.  

Đại học Sài Gòn điều chỉnh thông tin tuyển sinh năm 2018

Đại học Sài Gòn điều chỉnh thông tin tuyển sinh năm 2018