Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm trúng tuyển Trường Đại học Kinh tế TPHCM: cao nhất 25,10 điểm

  (VOH) - Trường Đại học Kinh tế TPHCM công bố điểm trúng tuyển Khóa 45 – Đại học chính quy 2019.

  Cụ thể, Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 25,10 điểm. Ngành Quản lý công có điểm chuẩn thấp nhất là 21,60 điểm.

  Trường Đại học Kinh tế TPHCM, điểm chuẩn

  Ảnh minh họa: GDVN

  Theo đó, Trường xác định điểm trúng tuyển Khóa 45 - Đại học chính quy, năm 2019 như sau:

  STT

  Mã Ngành/

  Chuyên ngành

  Ngành/Chuyên ngành

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Điểm chuẩn

  1

  7310101

  Ngành Kinh tế

  A00, A01, D01, D07

  23,30

  2

  7340101

  Ngành Quản trị kinh doanh

  A00, A01, D01, D07

  24,15

  3

  7340120

  Ngành Kinh doanh quốc tế

  A00, A01, D01, D07

  25,10

  4

  7340121

  Ngành Kinh doanh thương mại

  A00, A01, D01, D07

  24,40

  5

  7340115

  Ngành Marketing

  A00, A01, D01, D07

  24,90

  6

  7340201

  Ngành Tài chính - Ngân hàng

  A00, A01, D01, D07

  23,10

  7

  7340301

  Ngành Kế toán

  A00, A01, D01, D07

  22,90

  8

  7810103

  Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  A00, A01, D01, D07

  23,90

  9

  7810201

  Ngành Quản trị khách sạn

  A00, A01, D01, D07

  24,40

  10

  7310108

  Ngành Toán kinh tế (*)

  A00, A01, D01, D07

  21,83

  11

  7310107

  Ngành Thống kê kinh tế (*)

  A00, A01, D01, D07

  21,81

  12

  7340405

  Ngành Hệ thống thông tin quản lý (*)

  A00, A01, D01, D07

  23,25

  13

  7480103

  Ngành Kỹ thuật phần mềm (*)

  A00, A01, D01, D07

  22,51

  14

  7220201

  Ngành Ngôn ngữ Anh (*)

  D01, D96

  24,55

  15

  7380101

  Ngành Luật

  A00, A01, D01, D96

  23,00

  16

  7340403

  Ngành Quản lý công

  A00, A01, D01, D07

  21,60

  17

  7340101_01

  Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

  A00, A01, D01, D07

  21,80

  Ngành (*) là tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

  - Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành bằng nhau đối với các tổ hợp xét tuyển và bằng nhau giữa các nguyện vọng.

   - Điểm chuẩn trúng tuyển trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3.

   - Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10 và tổng điểm tối đa các môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. (Danh sách thí sinh trúng tuyển đính kèm).

  - Các môn thi của tổ hợp xét tuyển phải đạt trên 1,0 (một) điểm theo thang điểm 10./.

  Thùy Linh