Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Phương thức tuyển sinh Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2019

  (VOH) - Năm 2019, Đại học Nông Lâm TPHCM tuyển 4.200 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo tại TPHCM, 400 chỉ tiêu tại phân hiệu Gia Lai và 320 chỉ tiêu tại phân hiệu Ninh Thuận.

  Phương thức tuyển sinh

  * Cơ sở chính: Trường Đại học Nông Lâm TPHCM 

  • Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019.

  Đại học Nông Lâm TPHCM, phương thức xét tuyển

  Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

  * Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai

  • Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển (40% chỉ tiêu).

  Điều kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển phải đạt từ 18.0 điểm trở lên. Trong đó: Điểm xét tuyển =  Tổng điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển  điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) và  không có môn nào trong tổ hợp điểm tổng kết dưới 5.0.

  Phân hiệu Gia Lai tuyển sinh thêm 3 ngành mới tại gồm: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh.

  * Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận

  • Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.
  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Xét tuyển kết quả học tập THPT (xét học bạ) đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển (40% chỉ tiêu).

  Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển điểm tổng kết năm lớp 12 của 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển, tổng điểm xét tuyển của tổ hợp từ 18.0 điểm/3 môn và không có môn nào tổng kết dưới 5.0 điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).

  Phân hiệu Ninh Thuận, trường cũng tuyển thêm 2 ngành mới gồm: Kế toán, Kinh tế.

  Lưu ý:

  - Đối với thí sinh tham gia xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia:  

  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: Sẽ được công bố sau khi Bộ GD-ĐT ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2019.

  Thời gian, hình thức nhận ĐKXT, điều kiện xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

  - Đối với thí sinh tham gia xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Học bạ) tại Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải nộp bản chính giấy xác nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 về Trường hoặc tại Phân hiệu Gia Lai, Ninh Thuận.

  - Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn chính là Tiếng Anh (nhân hệ số 2), điểm chuẩn trúng tuyển được quy về hệ điểm 30 dành cho tổ hợp môn xét tuyển, công thức tính: 

   Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 Điểm môn 2 (Điểm Tiếng Anh x 2)) x 3/4 ] điểm ưu tiên (nếu có). Điểm thi được làm tròn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

  Chỉ tiêu xét tuyển 

  STT

  Khối

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Chỉ tiêu

  NLS

   

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM - Mã trường NLS

   

  Các ngành đào tạo đại học (Đào tạo tại TPHCM)

  4.200

  1

  I

  Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

  7140215

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  45

  2

  III

  Quản trị kinh doanh

  7340101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  230

  3

  Kế toán

  7340301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  110

  4

  IV

  Công nghệ sinh học

  7420201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  155

  5

  Bản đồ học

  7440212

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  40

  6

  Khoa học môi trường

  7440301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  80

  7

  V

  Công nghệ thông tin

  7480201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  210

  8

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  7510201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  110

  9

  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

  7510203

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  60

  10

  Công nghệ kỹ thuật ô tô

  7510205

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  100

  11

  Công nghệ kỹ thuật nhiệt

  7510206

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  60

  12

  Công nghệ kỹ thuật hóa học

  7510401

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  160

  13

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  7520216

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  60

  14

  Kỹ thuật môi trường

  7520320

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  80

  15

  Công nghệ thực phẩm

  7540101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  300

  16

  Công nghệ chế biến thủy sản

  7540105

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  75

  17

  Công nghệ chế biến lâm sản

  7549001

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  155

  18

  Chăn nuôi

  7620105

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  150

  19

  Nông học

  7620109

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  190

  20

  Bảo vệ thực vật

  7620112

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  85

  21

  Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

  7620113

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  140

  22

  Kinh doanh nông nghiệp

  7620114

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  75

  23

  Phát triển nông thôn

  7620116

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  60

  24

  Lâm học

  7620201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  120

  25

  Quản lý tài nguyên rừng

  7620211

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2:  Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3:  Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  60

  26

  Nuôi trồng thủy sản

  7620301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  170

  27

  Thú y

  7640101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  160

  28

  VII

  Ngôn ngữ Anh (*)

  7220201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

   (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

  140

  29

  Kinh tế

  7310101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  150

  30

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  7850101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  160

  31

  Quản lý đất đai

  7850103

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Địa Lý

  Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  300

    

  Chương trình tiên tiến

   

  1

  V

  Công nghệ thực phẩm

  7540101T

  (CTTT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

  2

  Thú y

  7640101T

  (CTTT)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

    

  Chương trình đào tạo chất lượng cao

   

  1

  III

  Quản trị kinh doanh

  7340101C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  30

  2

  IV

  Công nghệ sinh học

  7420201C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

  3

  V

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  7510201C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  30

  4

  Kỹ thuật môi trường

  7520320C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  30

  5

  Công nghệ thực phẩm

  7540101C

  (CLC)

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  30

    

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM PHÂN HIỆU GIA LAI - Mã trường: NLG

  400

  1

  III

  Kế toán

  7340301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  50

  2

   

  Quản trị kinh doanh

  7340101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  50

  3

   

  V

  Công nghệ thông tin

  7480201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  50

  4

   

  Công nghệ thực phẩm

  7540101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  50

  5

   

  Nông học

  7620109

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  50

  6

   

  Lâm học

  7620201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  50

  7

   

  Thú y

  7640101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  50

  8

  VII

  Ngôn ngữ Anh (*)

  7220201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

   (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

  50

    

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM PHÂN HIỆU NINH THUẬN -Mã trường: NLN

   

  1

  III

  Kế toán

  7340301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  40

  2

   

  Quản trị kinh doanh

  7340101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  40

  3

  V

  Công nghệ thực phẩm

  7540101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  40

  4

   

  Công nghệ kỹ thuật cơ khí

  7510201

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  40

  5

   

  Nông học

  7620109

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  40

  6

   

  Nuôi trồng thủy sản

  7620301

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  40

  7

   

  Thú y

  7640101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

  Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

  Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

  40

  8

  VII

  Kinh tế

  7310101

  Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

  Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

  Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

  40

  Lựa chọn phương thức tuyển sinh nào dễ trúng tuyển? - Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế thi và tuyển sinh năm 2019 về cơ bản chỉ điều chỉnh chủ yếu trong công tác thi, tuyển sinh.

  Thời đại 4.0: Học một ngành – Làm được nhiều nghề - Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, các công việc thuộc những lĩnh vực ngành nghề khác nhau đều có sự liên kết với nhau.

  PQA