Cập nhật 12:00 (GMT+7), Chủ Nhật, 01/10/2023|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Ðô la CanadaHôm nay 01/10/2023 Hôm qua 30/09/2023
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán
VietcombankVietcombank17,609.3317,787.218,359.1517,609.3317,787.218,359.15
ViettinbankViettinbank17,59117,60118,30117,59117,60118,301
AgribankAgribank17,77617,84718,24517,77617,84718,245
TPBankTPBank17,66517,79718,51617,66517,79718,516
Ðông ÁÐông Á17,81017,92018,27017,81017,92018,270
HSBCHSBC17,62417,78618,36517,62417,78618,365
SCBSCB17,59017,69018,50017,59017,69018,500
SHBSHB17,63917,73918,37717,63917,73918,377
Ðô la Canada01/10/2023
Ngân hàngVietcombank
Giá mua tiền mặt17,609.33down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,787.2 down 0.00
Giá bán18,359.15 down 0.00
Ngân hàngViettinbank
Giá mua tiền mặt17,591down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,601 down 0.00
Giá bán18,301 down 0.00
Ngân hàngAgribank
Giá mua tiền mặt17,776down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,847 down 0.00
Giá bán18,245 down 0.00
Ngân hàngTPBank
Giá mua tiền mặt17,665down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,797 down 0.00
Giá bán18,516 down 0.00
Ngân hàngÐông Á
Giá mua tiền mặt17,810down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,920 down 0.00
Giá bán18,270 down 0.00
Ngân hàngHSBC
Giá mua tiền mặt17,624down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,786 down 0.00
Giá bán18,365 down 0.00
Ngân hàngSCB
Giá mua tiền mặt17,590down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,690 down 0.00
Giá bán18,500 down 0.00
Ngân hàngSHB
Giá mua tiền mặt17,639down 0.00
Giá mua chuyển khoản17,739 down 0.00
Giá bán18,377 down 0.00

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất