Chưa cập nhật|updownTăng giảm so với ngày trước đó
Riel CampuchiaHôm nay 23/02/2024 Hôm qua 22/02/2024
Đơn vị: VNĐGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bánGiá mua tiền mặtGiá mua chuyển khoảnGiá bán

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất