“Người đàn bà đẹp” Julia Roberts lần đầu có phim tham dự Cannes