Tặng 1000 cuốn sách miễn phí tại Hội sách TPHCM 2016