Xuân Quê hương Giáp Thìn - 2024

VOH - Liên hoan ảnh nghệ thuật Mùa Xuân  Giáp Thìn 2024 với hai chủ đề: Xuân Quê hương và chủ đề Động vật thiên nhiên đã khai mạc tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM.