028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Báo cáo Chính trị có nhiều điểm mới mang tầm chiến lược

(VOH) - Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra được nhiều điểm mới đột phá mang tính chiến lược, thể hiện được khát vọng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo Đại biểu Lê Duy Thành (Vĩnh Phúc), báo cáo chính trị Đại hội XIII xác định giai đoạn 2021 – 2025, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra được những điều kiện mới, thời cơ mới, vận hội mới, mở ra nhiều hướng đi tươi sáng cho đất nước.

Đó là vị thế của Việt Nam được xác định ở tầm cao mới, đặt trong mối quan hệ chung với các nước phát triển, đặc biệt khi trong năm qua Việt Nam đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an liên hợp quốc, kiềm chế được đại dịch Covid 19 và là nền kinh tế có mức tăng trưởng dương thuộc hàng cao nhất thế giới. Đây là điều kiện để đất nước bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ hai, Báo cáo chính trị cũng đã chỉ rõ được: toàn bộ từ thể chế cho đến hạ tầng cùng các điều kiện về nhân lực, các mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng đã được xác lập ở một tầm mới, đặc biệt là lòng tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.

Theo đại biểu Lê Duy Thành, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ khi có lòng tin, có khát vọng thì khi đó đất nước mới muôn triệu người như một, cùng chung về một hướng, cùng ý chí đưa đất nước tiến lên.

Đại biểu Lê Duy Thành nhận xét.
Đại biểu Lê Duy Thành đoàn Vĩnh Phúc.

Đi sâu vào những điểm cụ thể, đại biểu Lê Duy Thành phân tích, 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần này đề cập rất rõ sâu, cụ thể. Ví dụ, nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất là xây dựng chỉnh đốn đảng, đưa ra rất rõ ràng nội dung nội hàm phải làm gì, thời gian nào, phạm vi ra sao, giới hạn là những cái gì.

Thứ hai là những đột phát, đặc biệt đột phá về thể chế.

“Trong Văn kiện lần này đưa ra 3 đột phá về thể chế, hạ tầng, công tác cán bộ. Nhưng đột phá về thể chế lần này nói rất rõ, đó là xây dựng hệ thống pháp luật mang tính đồng bộ và có tính thống nhất cao để tạo hành lang pháp lý để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Về hạ tầng nói rất rõ về xây dựng hạ tầng đồng bộ kết nối tạo ra những liên kết vùng, tránh tồn tại, bất cập của giai đoạn trước chúng ta đã xây dựng hệ thống hạ tầng thiếu tính kết nối, lần này để ra phải kết nối cho được”, Đại biểu Lê Duy Thành nhận xét.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương
Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương, đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh

Với Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương, đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh, công tác chuẩn bị nhân sự và nhân lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước được bà giành sự quan tâm đặc biệt. Theo bà, công tác này đã được Đảng ta chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bài bản, dân chủ và khách quan.

Đặc biệt, những cán bộ được "tôi luyện" trong thực tế thời gian qua, ở trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã thể hiện được năng lực phẩm chất, thể hiện qua những kết quả phát triển kinh tế xã hội ấn tượng ở từng địa phương và đóng góp chung vào những thành quả chung của đất nước. Đây là cơ sở quan trọng để làm tiền đề cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trước khi lên đường đi Hà Nội thì đoàn chúng tôi đã họp 2 lần, để chuẩn bị đóng góp ý kiến. Ngoài đóng góp của nhân dân thì đoàn đại biểu có những nghiên cứu sâu đóng góp cho văn kiện. Chúng tôi có những ý kiến tập trung cho các lĩnh vực. Riêng tôi có ý kiến đóng góp về công tác nhân sự, đó là công tác then chốt để tạo bước xây dựng và phát triển đất nước chúng ta”, Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết.

Các đại biểu đến dự phiên khai mạc đại hội.
Các đại biểu đến dự phiên khai mạc đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại biểu Lê Anh Quân, đoàn Hà Nội thì tâm đắc với Báo cáo chính trị lần này khi đã có tầm nhìn dài hạn tới năm 2045. Báo cáo đã nêu rõ được nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược cho từng giai đoạn, để từ đó làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức thực hiện. Những nội dung mới được các tổ chức đảng thảo luận sôi nổi trong thời gian qua,

“Đoàn cũng đã có báo cáo tổng hợp chung về đóng góp văn kiện. Ở các địa phương chúng tôi cũng có những đóng góp ví dụ như tiếp tục công tác chỉnh đốn đảng, đổi mới, công tác lãnh đạo và tiếp tục tinh gọn bộ máy...đó là những việc rất quan trọng và nlà những công tác then chốt để tiếp tục đưa đất nước tiến lên"., Đại biểu Lê Anh Quân tâm đắc.