Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cục Công tác đảng và công tác chính trị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

  Sáng 10/7/2019, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

  Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì Hội nghị.

  Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác đảng và công tác chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác; đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Quy định số 192-QĐi/TW, ngày 28/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân (CAND); ban hành và tổ chức thực hiện Quy định số 01, ngày 28/01/2019 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương”. Tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND; chỉ đạo nâng cao chất lượng việc kiểm điểm tự soi, tự sửa qua sinh hoạt chi bộ, tiếp tục nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên… 

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

  Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng đã được tăng cường; triển khai kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức thực hiện thiết thực, hiệu quả; đã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, ý thức chấp hành Điều lệnh của cán bộ, chiến sỹ CAND; đổi mới thi đua, khen thưởng trong CAND, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân...

  Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của Cục Công tác đảng và công tác chính trị trong thời gian qua.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhất trí cao với những nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm mà Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã đề ra. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019, những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh việc đánh giá trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, bí thư, cấp uỷ; rà soát việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy trình công tác. 

  Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, Cục Công tác đảng và công tác chính trị tiếp tục quam tâm, xây dựng, củng cố đơn vị đoàn kết “trong sạch, vững mạnh”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới công tác nắm tình hình và hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, quy định về công tác đảng, công tác chính trị trong CAND…

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội nghị.

  Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an