028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào ngày nào?

(VOH) - Theo đó, Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị Trung ương 14 khóa XII vừa bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao với các Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội. Theo đó, Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021 tại thủ đô Hà Nội (ngày 24/1 họp phiên trù bị).

Hội nghị Trung ương lần thứ 14 ngày khai mạc 14/12 - Ảnh: VGP

Tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương cũng giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Hệ thống các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm báo cáo chính trị, là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là báo cáo kinh tế - xã hội (bao gồm các báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025), và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 tới đây.