028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

'Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội'

(VOH) - Hội thảo kết nối trực tuyến tại 68 điểm cầu giữa Học viện Chính trị quốc gia TPHCM với đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước với sự tham dự của hơn 800 đại biểu.

Sáng nay 16/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội thảo được kết nối trực tuyến tại 68 điểm cầu giữa Học viện Chính trị quốc gia TPHCM với đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước, với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Tham dự có ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu TPHCM

Khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư khẳng định hội thảo là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay:

"Đánh giá phân tích và đề xuất những nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, trình dộ, trí tuệ, bản lĩnh chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nhằm xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hội thảo là diễn đàn chúng ta khẳng định sự kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, bảo vệ nền tảng của đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch, cơ hội, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng".

Đảng Cộng sản Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tham luận tại hội thảo.

90 năm dưới cờ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng cả nước trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường giành độc lập, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; năng động sáng tạo, chủ động, tích cực, luôn mạnh dạn tìm tòi, đương đầu với những khó khăn, thử thách, dám nghĩ dám làm, có nhiều sáng kiến, cách làm mới, bằng thực tiễn sinh động, đúng đắn, phù hợp, góp phần vào sự hình thành, phát triển đường lối đổi mới đất nước của Đảng ta, đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng; giữ vị trí, vai trò trung tâm nhiều mặt, đầu tàu, động lực cho sự phát triển khu vực Nam Bộ và cả nước. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định: "90 năm dưới cờ Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, với tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước”, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần kiến tạo nhiều mô hình mới, góp thêm tư liệu thực tiễn sinh động để hình thành đường lối đổi mới,và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới góp phần ngày càng nhiều cho đất nước. Đảng bộ và nhân dân TPHCM xin bày tỏ sự quyết tâm mạnh mẽ xứng đáng là TP mang tên Bác, TP anh hùng, TP phát triển, văn minh, hiện đại và ấm áp nghĩa tình".

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan đảng, nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố ở các ba miền Bắc, Trung, Nam. Các tham luận khoa học tập trung vào những vấn đề chủ yếu như: khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước, sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Tin, ảnh: Minh Hiệp